Fabianowo i Kotowo cz. C - wyłożenie i dyskusja

Projekt mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część C

Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - wyłożenie do publicznego wglądu) - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według projektu mpzp (etap - wyłożenie do publicznego wglądu)

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 7 stycznia do 4 lutego 2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2022 r.

https://zoom.us/j/94890941784?pwd=NkxwOFdHWld6akVlRVIrYWVhcVk4dz09

Meeting ID: 948 9094 1784

Passcode: 930770

WAŻNA INFORMACJA!
Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane
w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności
w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.
Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

sieci społecznościowe