"Cmentarz Miłostowo" - część A - II konsultacje

Drugi etap konsultacji społecznych w sprawie projektu mpzp "Cmentarz Miłostowo" - część A w Poznaniu

II konsultacje społeczne - grafika artykułu
II konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Cmentarz Miłostowo' - część A w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu.

Konsultacje społeczne potrwają od 20 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl,  Daria Muraszewska - koordynator projektu - dmuraszewska@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

sieci społecznościowe