Cmentarz Górczyński - I konsultacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu.

grafika. Fragment mapy miasta. - grafika artykułu
projekt mpzp Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu - I konsultacje

Zapraszamy do udziału w  I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 20 stycznia do 10 lutego 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Magdalena Drabent - kierownik zespołu projektowego - mdrabent@poznan.mpu.pl,  Angelika Śmiłowska-Pieczak - koordynator projektu - asmilowska@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

sieci społecznościowe