Bóżnicza i Północna - część B - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Bóżniczej i Północnej' - część B został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 3 października 2023 r., o godzinie 17:00.

model 3D. Wizualizacja przedstawia bryły istniejącej i projektowanej zabudowy. Kolorem zielonym podkreślono tereny zieleni i drzewa. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu wg projektu mpzp.

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 15 września do 13 października 2023 r.

DYSKUSJA PUBLICZNA

3 października 2023 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

https://zoom.us/j/97778827897?pwd=ajFVK0F4UWdiWk52UWpZSktQMno4Zz09

Meeting ID: 977 7882 7897
Passcode: 538726

WAŻNA INFORMACJA!
Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

UWAGI DO PROJEKTU

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.