30 lat MPU

Świętujemy 30-lecie powstania MPU!

grafika sygnalizuje obchody 30-lecia MPU. - grafika artykułu
30 lat MPU

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu w obecnej formie została powołana uchwałą Rady Miejskiej Poznania z dnia 9 lipca 1991 r. Przez ten czas opracowaliśmy m.in.: Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Poznania (1994 r.), 4 edycje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1999 r., 2003 r., 2008 r., 2014 r.) oraz ponad 300 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Sporo pracy za nami i wiele przed nami!

30 lat Miejskiej Pracowni Urabistycznej - a w niej tak Wielu, którzy są i byli, którzy zaczęli lub już zakończyli pracę w MPU. Mowa tu o naszych specjalistach z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury, ochrony środowiska, ekonomii, wyceny nieruchomości, administracji i prawa. Bez nich wszystkich, bez ich pracy i zaangażowania nie byłoby naszej Pracowni!

W dniu takim jak dziś chcielibyśmy podziękować wszystkim, z którymi mieliśmy okazję współpracować. Przede wszystkim Mieszkańcom naszego miasta, dla których pracujemy. Na co dzień z podziwem obserwujemy zaangażowanie Poznaniaków w życie codzienne naszego miasta.

Trudno to przecenić!

Chcielibyśmy także podziękować koleżankom i kolegom ze wszystkich miejskich jednostek i urzędów miejskich, którzy nas wspierają i z którymi na co dzień współpracujemy.

2021 to rok w którym obchodzimy również  5-lecie funkcjonowania naszego profilu na facebooku. Przez te 5 lat mogliśmy Was informować o ważnych etapach projektów planów miejscowych. Mogliśmy też przybliżać na naszym profilu tematykę dotyczącą zagadnień planowania przestrzennego.

Dziękujemy za te 5 lat i zapraszamy na nasz profil! https://www.facebook.com/mpu.poznan/

sieci społecznościowe