Studia archiwalneZMIANA STUDIUM Z 2003 R.

Uchwała Nr XXV/171/IV/2003

Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r.

*Zmiana dotyczyła wyłącznie wyznaczenia w Poznaniu dopuszczalnych obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Załączniki