Nowa edycja Vademecum Planistycznego!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Vademecum Planistycznego - aktualną na koniec 2023 roku.

grafika - grafika artykułu
Vademecum Planistyczne 2023

Opracowanie na mapach i infografikach przedstawia stan zagospodarowania Poznania oraz jego rozwój przestrzenny w kontekście tworzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną dokumentów planistycznych. 

VP 2023 zawiera takie zagadnienia jak:

  • liczbę opracowywanych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu,
  • bilans terenów na podstawie ustaleń miejscowych planów oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
  • analizę Oferty Inwestycyjnej Miasta Poznania przedstawiającą tereny przeznaczone do zainwestowania i do doinwestowania,
  • informację o rozkładzie przestrzennym typów zabudowy mieszkaniowej.

Opracowanie dostępne jest do popbrania w sekcji Analizy i opracowania