Organ sporządzający Studium

Prezydent Miasta Poznania        Ryszard Grobelny

przy współpracy:

 

Zastępca Prezydenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego         Jerzy Stępień

Zastępca Prezydenta                                                                                       Tomasz Kayser

Zastępca Prezydenta                                                                               Mirosław Kruszyński

Zastępca Prezydenta                                                                                  Maciej Frankiewicz

Sekretarz                                                                                                   Piotr Kołodziejczyk

Skarbnik                                                                                                           Barbara Sajnaj

 

 

Zespół autorski projektu zmiany Studium

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - Krzysztof Cesar

Generalny projektant : Lech Podbrez (XII.2003 r. – VII.2004 r.) członek ZOIU Z-21

 Eleonora Rybczyńska (od VIII. 2004 r.)  członek ZOIU Z-88

 

Zespoły generalnego projektanta:

 

Zespół Rozwoju Miasta - ZR

Zespół Transportu i Inżynierii - ZT

Kierownik Zespołu:

Magdalena Kostencka-Burek członek ZOIU Z-304

 

Konrad Czępiński

Katarzyna Derda     członek ZOIU Z-349        

Magdalena Głowacka

Maria Jurczyszyn    członek ZOIU Z-209

Beata Kwaśna        członek ZOIU Z-331

Ewa Mieloch

Mirosława Pabel

Maciej Siekierski

Marta Świderska

Kierownik Zespołu:

Aleksander Deskur 

 

Krystyna Berezowska – Apolinarska

Janina Bellmann

Elżbieta Bielecka

Radosław Ciesielski

Krzysztof Czartoryski

Stanisław Głowacki

Andrzej Jagucki

Maria Marek

Joanna Woźniak

Udział w pracach do VII 2004 r.

 

Elżbieta Janus

Małgorzata Kędziora

Anna Siminiak

Joanna Zając

Maciej Zenkteler

 

Współpraca:

 

Andrzej Billert

Maria Jakubowska

Magdalena Kozielczyk

Andrzej Kusztelski

Iwona Ludwiczak

Mirosława Płażewska

Kalina Świerczyńska

 

 

W opracowaniu wykorzystano m.in. materiały przekazane przez:

Wydziały Urzędu Miasta Poznania:    

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Oświaty

Wydział Rozwoju Miasta 

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej

Miejski Konserwator Zabytków

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz”