Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

 

10.9. CMENTARZE

 

Na terenie Poznania istnieją dwa cmentarze komunalne oraz 20 cmentarzy parafialnych.

Cmentarz komunalny nr 1 Miłostowo oraz cmentarz komunalny nr 2 Junikowo posiadają łączną powierzchnię 191,37 ha. Łączna powierzchnia cmentarzy parafialnych wynosi 60,5 ha.

Stopień wykorzystania cmentarza junikowskiego wynosi 99% co pozwoli na dwuletni okres eksploatacji. Ilość wolnych, przygotowanych miejsc ziemnych wynosi 350, a urnowych – 7000. Cmentarz ten nie posiada rezerw terenowych, dlatego też ewentualne pochówki po zapełnieniu przygotowanych kwater, będą możliwe na miejscach odnawialnych o nieprzedłużonym terminie dzierżawy.

Stopień wykorzystania cmentarza komunalnego na Miłostowie wynosi 92%. Przewidywany okres eksploatacji po poszerzeniu obszaru o 13,26 ha szacowany jest na około 15 lat.

Na koniec 2003 r. z 20 cmentarzy parafialnych czynnych było 14 cmentarzy. Całkowicie zamkniętych jest 6 cmentarzy: przy ulicach: Bluszczowej, Samotnej, Leśnej, Wichrowej, Głuszyna i Poligonowej.

Na cmentarzach parafialnych chowani są zmarli parafianie. Jedynym cmentarzem, który przyjmuje wszystkich zmarłych wyznania rzymsko – katolickiego jest cmentarz parafii z Podolan, zlokalizowany przy ulicy Borówkowej.

Z obserwacji usług pogrzebowych wynika, że 75% pochówków organizowanych jest do grobów już istniejących, a 17,5% ludzi zmarłych poddawanych jest kremacji.