Dzisiaj jest: Czwartek, 25 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

 

8.9.            Parkowanie[1]

 

PODSTREFA

ILOŚĆ MIEJSC [szt.]

ZAJĘTOŚĆ W SZCZYCIE [%]

A

1528

86,1

B

2455

70,3

C

1557

44,0

B1

651

30,1

C1

831

Suma

7022

59,4

poza SP w śródmieściu (bez opłat)

82,3

Ogółem

72,8

na parkingach buforowych

1099

10,7 – 76,9

 

Śródmiejska Strefa Parkowania

 

Zapewnienie miejsc parkingowych nie jest ustawowym obowiązkiem Miasta, które prowadzi jednak politykę parkingową, polegającą przede wszystkim na wprowadzaniu regulacji na terenach publicznych, w miejscach gdzie popyt na parkowanie przewyższa podaż – dotychczas w centrum i wzdłuż głównych ulic handlowych w śródmieściu.

Poznańskie regulacje parkingowe koncentrują się w tzw. Strefie Parkowania (SP). Składa się ona z 3 + 1 podstref o stopniowanej taryfikacji, w zależności od odległości od „środka” centrum i „atrakcyjności” miejsca. Na obrzeżu SP funkcjonują parkingi buforowe (na zasadzie P+G – „park&go” – „zaparkuj i idź pieszo”). Od 1994 roku, dla wszystkich nowych inwestycji, obowiązuje normatyw parkingowy obligujący do zapewnienia programu parkingowego na własnej działce. Skutkuje to racjonalniejszym rozkładem inwestycji ruchotwórczych oraz powstawaniem nowych, dużych parkingów (głównie przy centrach handlowych) oraz parkingów kubaturowych w centrum miasta (Plac Wolności, CH Kupiec Poznański, CH Stary Browar, CH Victoria, „Andersia”).

System parkowania w centrum doprowadził do uporządkowania użytkowania terenów publicznych, a projekt wdrożenia oraz sposób nadzoru, eksploatacji i utrzymania systemu oceniany jest jako jeden z wzorcowych w kraju. Brak podobnych regulacji poza centrum – w śródmieściu, w obszarach deficytu miejsc parkowania (Jeżyce, Wilda, Łazarz) powoduje, że parkowanie zarówno przy ulicach, jak i przy rynkach odbywa się często wbrew zasadom kodeksu drogowego. Na pozostałym obszarze parkowanie odbywa się na ogólnie dostępnych terenach publicznych (także w pasach drogowych) i terenach prywatnych, w miejscach do tego wyznaczonych lub nie.

Brakuje parkingów strategicznych (na zasadzie P+R; „park&ride”; „zaparkuj i jedź transportem miejskim”), co utrudnia zahamowanie niekorzystnego podziału modalnego i ochronę śródmieścia przed zatłoczeniem motoryzacyjnym.

Występują problemy z parkowaniem pojazdów ciężarowych i autobusów. Zgodnie z normatywem parkingowym i zapisami obowiązujących planów miejscowych, potrzeby te powinny być zaspokajane „na własnej działce” użytkownika pojazdu lub na parkingach komercyjnych. Zgłaszane są jednak postulaty wyznaczenia specjalnych parkingów – zwłaszcza dla samochodów „w drodze”. Rozstrzygnięcia wymaga ewentualny poziom zaangażowania Miasta w organizację takich parkingów.

 [1] dane liczbowe -Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 2004r.