Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

 

8.7.    Transport lotniczy[1]

 

CHARAKTERYSTYKA

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA

LOTNISKO WOJSKOWE

KRZESINY

Lokalizacja

zachodnia cześć miasta, 6km od centrum

południowa część miasta, rejon Krzesin

 

obsługa komunikacja samochodową

od ul. Bukowskiej

od ul. Sypniewo

 

obsługa koleją

 

od stacji Krzesiny

 

Funkcja lotniska

podstawowa: cywilna komunikacja lotnicza międzynarodowa i krajowa

uzupełniająca: lotnictwo sanitarne, małe lotnictwo usługowe (general aviation), lotnictwo wojskowe

 

lotnictwo wojskowe

 

wyposażenie lotniska

terminal pasażerski o przepustowości 1,2 – 1,5mln pasaż. rocznie (dworzec ma kat. A wg standardów ICAO), terminal cargo, droga startowa dł. 2500m i szer. 50m – obsługuje samoloty do kodu E (kody Di E o ograniczonym obciążeniu),

 

nie dotyczy

Roczne przewozy pasażerskie [tys. osób]

418,5

(w 2003 - 263,6)

Roczne przewozy towarów [tys. ton]

2,15

(w 2003 – 1,7)

połączenia międzynarodowe

8-12 dziennie

(w 2003  - 43 tygodniowo)

połączenia krajowe

3-4 dziennie

(w 2003 - 33 tygodniowo)

 

Transport lotniczy odbywa się przez międzynarodowy Port Lotniczy - Poznań Ławica. W obszarze ciążenia lotniska zamieszkuje 5,4 mln osób. Rozwój lotniska stanowi ważny czynnik rozwoju miasta i wpisania Poznania w sieć miast europejskich. Lotnisko posiada korzystną lokalizację (z uwagi na odległość od centrum miasta i możliwości dojazdu). W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła stopniowa, racjonalna funkcjonalnie i przestrzennie rozbudowa Portu, w tym budowa nowoczesnego budynku głównego, pozwalającego na sprawne odprawy i posiadającego znaczące rezerwy w przepustowości. Obserwuje się i prognozuje znaczący wzrost przewozów pasażerów i towarów oraz stałe rozszerzanie liczby i zasięgu połączeń, międzynarodowych i krajowych.

W obszarze Poznania funkcjonuje również lotnisko wojskowe w Krzesinach. Stanowi ono teren zamknięty i objęte jest programem rozbudowy na podstawie porozumienia między Rządem RP a NATO.

 [1]dane liczbowe -  Port Lotniczy Poznań Ławica,  2005r.