Dzisiaj jest: Czwartek, 25 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

                     8.5 Transport kolejowy

 

PARAMETR SIECI

WIELKOŚĆ

sieć linii kolejowych

wg kategorii [km]:

magistralne

pierwszorzędne

drugorzędne

miejscowego znaczenia

 

 

73,0

51,8

2,7

brak

długość torów (pojedynczych) [km]

tory szlakowe

bocznice

609,7

477,8

131,9

ilość stacji [szt.]

pasażerskie

towarowe

 

9

4

ilość przystanków [szt.]

8

przewozy

towarów [mln ton rocznie]

pasażerów [mln pasaż. rocznie]

 

1,8

3,9

 

 

sieć kolejowa; kategorie linii

 

 

Sieć torowa wkraczająca do centrum miasta powoduje z jednej strony przecięcie struktury miejskiej trudno przekraczalną przestrzenią i w konsekwencji ograniczenia przestrzenne spowodowane przez hałas i wibracje, a z drugiej zapewnia niezwykle sprawne powiązanie miasta w ruchu krajowym i międzynarodowym.

sieć kolejowa; stacje, przystanki, układ torowy

 

Istnienie wielkiej, nowoczesnej i wyspecjalizowanej stacji przeładunkowej Poznań – Franowo umożliwia znaczny wzrost przeładunków i rozwój logistyczny o międzynarodowym znaczeniu na terenach przyległych.

Rozpoczęta modernizacja szlaku E-20 z funduszy europejskich oraz ewentualna możliwość pozyskania dalszych środków (umowy AGC i AGTC) umożliwia planowanie przywrócenia dominującej roli kolei w masowych przewozach towarowych i  dalekobieżnym ruchu pasażerskim oraz reanimację komunikacji regionalnej. Temu ostatniemu celowi sprzyjają dokonywane przez Urząd Marszałkowski zakupy szynobusów oraz zainicjowany przez poznańskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji program „Tramper”.