Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

 

                     8.4 Transport rowerowy

 

Drogi rowerowe nie tworzą spójnej sieci, a ich długość – 46,8 km (55,3 km w 2005r.), mimo widocznej poprawy jest niezadowalająca. Fakt, że tylko nieco ponad 5km stanowią drogi rowerowe wydzielone od chodników, a 25 km oznaczonych jest jako drogi pieszo-rowerowe, przy wzroście popularności i dostępności roweru (obecnie ok. 1,5-2% ogółu podróży), powoduje konflikty między pieszymi i rowerzystami. Ponadto, poznańską sieć dróg rowerowych charakteryzuje:

·         wykonanie niemal całej sieci dróg w ostatnich 13 latach,

·         bogata sieć szlaków turystycznych,

·         realizacja dróg rowerowych fragmentami,

·         niepełne powiązania pomiędzy istniejącymi odcinkami,

·         bardzo zróżnicowane parametry projektowe, typy i jakość nawierzchni,

·         niezadowalająca sieć dróg istniejących,

·         brak parkingów rowerowych.

 

 

sieć dróg rowerowych

 

Rower sprawdza się szczególnie jako element łańcucha transportowego (system przesiadkowy na węzłach) w powiązaniu z tramwajami i autobusami miejskimi, szczególnie na ich końcowych przystankach. Bardzo skuteczną formą transportu miejskiego na znaczniejsze odległości może być łączenie ruchu rowerowego z lekką koleją (miejską i regionalną komunikacją szynową wykorzystującą istniejącą infrastrukturę kolejową, w tym planowany „Tramper”), przy zastosowaniu przewożenia rowerów razem z pasażerami. Rower jest również optymalną formą transportu w ruchu miejskim na odległość do 6 km (w niektórych przypadkach odległość ta może dochodzić nawet do 10 km). Wskazane jest takie kształtowanie infrastruktury obsługującej ruch rowerowy i prowadzenie akcji promocyjnej, aby ruch rowerowy mógł mieć 10% udział w strukturze transportu.