Dzisiaj jest: Piątek, 07 sierpnia 2020 rok


 

6. DEMOGRAFIA

 

W grudniu 2003 r. Poznań liczył 574 125 mieszkańców. Porównanie z wcześniejszym okresem wykazuje, stałą od 1990 r., spadkową tendencję zaludnienia. Jest to wynikiem malejącego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji.

 

Rys. 6  Poznań – przyrost naturalny na 1000 osób.           

 

 

 

 Rys. 7  Poznań –  saldo migracji na 1000 osób.

 

Średnia gęstość zaludnienia w mieście wynosi 2197 osób na km2.

Analiza liczby ludności w poszczególnych grupach wiekowych pozwala na wyodrębnienie następujących zjawisk:

·         nadal dość wyraźnie odznacza się wpływ powojennej eksplozji demograficznej na życie społeczno-gospodarcze poznaniaków; najliczniej reprezentowane grupy to urodzeni na przełomie lat 40 i 50-tych oraz echo tego wyżu: urodzeni na przełomie lat 70 i 80 tych;

·         od kilku lat notuje się wzrost liczby ludzi w grupach w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, co podyktowane jest wejściem w te grupy „wyżów” z młodszych kategorii i zmniejszeniem się umieralności;

·        


liczniej społeczeństwo reprezentują kobiety; współczynnik feminizacji w 2001 r. wynosił 115 (województwo wielkopolskie – 106, Polska – 105).

Rys. 8  Poznań – Ludność wg płci i wieku  w 2001 r. Źródło GUS.

                         

 

Zjawisko ubytku liczby ludności w mieście należy analizować w granicach obszaru metropolitalnego, który z grubsza pokrywa się z granicą poznańskiego powiatu ziemskiego. Gminy sąsiadujące z Poznaniem od kilku lat notują gwałtowny napływ mieszkańców. Taka sytuacja jest obecnie charakterystyczna dla gmin otaczających wszystkie duże miasta w Polsce.

Ponad 50% ludności powiatu poznańskiego jest napływowa, z tego 44% przybyła po 1989 r. Liczba ludzi w wieku produkcyjnym na terenie miasta Poznania od 1995 r. wzrosła o 7%, a na terenie powiatu o 22%. Około połowa z tej liczby to byli mieszkańcy miasta Poznania. Przyczynami takiego stanu rzeczy są:

-          wzrost zamożności mieszkańców Poznania, co za tym idzie zmiana preferencji miejsca zamieszkania (dom jednorodzinny otoczony ogrodem);

-          wzrost liczby miejsc pracy w gminach sąsiednich, na skutek poprawy aktywności gospodarczej ludności;

-          alokacja zakładów przemysłowych poza obrębem miasta;

-          różnica w cenach działek i podatkach;

-          rozwój motoryzacji i poprawa dostępności komunikacyjnej.

 

                            Rys. 9  Saldo migracji na 1000 osób. Żródło GUS.