Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


plik DOC:Uwarunkowania.doc
plik PDF:Uwarunkowania.pdf
 

6. DEMOGRAFIA


W grudniu 2003 r. Poznań liczył 574 125 mieszkańców. Porównanie z wcześniejszym okresem wykazuje, stałą od 1990 r., spadkową tendencję zaludnienia. Jest to wynikiem malejącego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji.

Rys. 6  Poznań – przyrost naturalny na 1000 osób.
Rys. 6  Poznań – przyrost naturalny na 1000 osób.
Rys. 7 Poznań –  saldo migracji na 1000 osób.
Rys. 7 Poznań –  saldo migracji na 1000 osób.

Średnia gęstość zaludnienia w mieście wynosi 2197 osób na km2.

Analiza liczby ludności w poszczególnych grupach wiekowych pozwala na wyodrębnienie następujących zjawisk:

 • nadal dość wyraźnie odznacza się wpływ powojennej eksplozji demograficznej na życie społeczno-gospodarcze poznaniaków; najliczniej reprezentowane grupy to urodzeni na przełomie lat 40 i 50-tych oraz echo tego wyżu: urodzeni na przełomie lat 70 i 80 tych;
 • od kilku lat notuje się wzrost liczby ludzi w grupach w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, co podyktowane jest wejściem w te grupy „wyżów” z młodszych kategorii i zmniejszeniem się umieralności;
 • liczniej społeczeństwo reprezentują kobiety; współczynnik feminizacji w 2001 r. wynosił 115 (województwo wielkopolskie – 106, Polska – 105).
Rys. 8 Poznań – Ludność wg płci i wieku w 2001 r. Źródło GUS.
Rys. 8 Poznań – Ludność wg płci i wieku w 2001 r. Źródło GUS.

Zjawisko ubytku liczby ludności w mieście należy analizować w granicach obszaru metropolitalnego, który z grubsza pokrywa się z granicą poznańskiego powiatu ziemskiego. Gminy sąsiadujące z Poznaniem od kilku lat notują gwałtowny napływ mieszkańców. Taka sytuacja jest obecnie charakterystyczna dla gmin otaczających wszystkie duże miasta w Polsce.

Ponad 50% ludności powiatu poznańskiego jest napływowa, z tego 44% przybyła po 1989 r. Liczba ludzi w wieku produkcyjnym na terenie miasta Poznania od 1995 r. wzrosła o 7%, a na terenie powiatu o 22%. Około połowa z tej liczby to byli mieszkańcy miasta Poznania. Przyczynami takiego stanu rzeczy są:

 • wzrost zamożności mieszkańców Poznania, co za tym idzie zmiana preferencji miejsca zamieszkania (dom jednorodzinny otoczony ogrodem);
 • wzrost liczby miejsc pracy w gminach sąsiednich, na skutek poprawy aktywności gospodarczej ludności;
 • alokacja zakładów przemysłowych poza obrębem miasta;
 • różnica w cenach działek i podatkach;
 • rozwój motoryzacji i poprawa dostępności komunikacyjnej.
Rys. 9 Saldo migracji na 1000 osób. Żródło GUS.
Rys. 9 Saldo migracji na 1000 osób. Żródło GUS.