Dzisiaj jest: Piątek, 03 kwietnia 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Sp
Mpzp "Kampus Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
DRUGI TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
XXIV/216/V/2007
2007-10-23
Nr 191 poz. 4257
2007-12-14
2008-01-14
65,13
2007
obszar o następującym przebiegu granic: ulica Bolesława Krzywoustego, Jana PAwła II, wraz z odcinkiem ulicy JAna Pawła II między skrzyżowaniem z ul. Majakowskiego (obecnie Arcybiskupa A. Baraniaka) a Cybiną, dalej Cybiną, Cybińskim Kanałem Ulgi, a rzeką Wartą.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 13 maja 2009 r.. (Sygn. akt IV S.A./Po 156/09) stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w części dotyczącej § 3 ust. 8 punktów 1, 2, 3 uchwały w zakresie, w którym ustalono zakaz obsługi komunikacyjnej z ulicy Bolesława Krzywoustego i nie przewidziano dla nieruchomości położonych na terenie oznaczonym symbolem 1U na rysunku planu dostępu do dróg publicznych.