Dzisiaj jest: Wtorek, 26 maja 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

C2
Mpzp "Stare Miasto" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
OBWIESZCZENIE
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
PREZENTACJA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LUB DYSKUSJI PUBLICZNEJ
w PDF
KLAUZULA INFORMACYJNA
w PDF
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Uwagi
Nr Uchwały
data
od
do
od
do
data
data
LXXIV/1395/VII/2018
2018-10-16
2019-03-21
2019-04-30
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.