Dzisiaj jest: Niedziela, 29 marca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Rgb
Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
PREZENTACJA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LXVIII/1244/VII/2018
2018-06-05
Rocznik 2018, poz. 4837
2018-06-13
2018-06-28
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malta" w Poznaniu oraz zmiany uchwały nr CV/610/94 RMP z dnia 10 maja 1994 roku w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, z późniejszymi zmianami w Poznaniu, uchwalonego uchwałą Nr LXXXV/982/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r.