Dzisiaj jest: Poniedziałek, 21 września 2020 rok HomeMapa stronyKontakt

.: powrót :.

Sed
Mpzp "Jeżyce - Północ" część D w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
XXIV/324/VII/2016
2016-02-09
Rocznik 2016, poz. 1864
2016-03-07
2016-03-22
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnym wyrokiem z dnia 21 września 2016 r. (Sygn. akt II SA/Po 313/16) uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2016 roku Nr KN-I.4131.1.65.2016.8 stwierdzające nieważność uchwały.