Dzisiaj jest: Sobota, 10 kwietnia 2021 rok HomeMapa stronyKontakt

.: powrót :.


Ys

Ys Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalone uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r.

Rysunek
Studium
rozmiar ok. 8MB
 
Rysunek
Studium
rozmiar ok. 34MB
 
Tom I
Uwarunkowania
 
Tom II
Kierunki
 
Tom III
Synteza
 
Rozstrzygnięcie Rady Miasta
w sprawie uwag
złożonych do projektu Studium
Tekst uchwały
 
 
Uzasadnienie Uchwały
 
 

materiały archiwalne powstałe w trakcie sporządzania projektu Studium 2014
 
 
Prezentacja 10.07.2014
uwagi nieuwzględnione
w zakresie
ładu przestrzennego
Prezentacja 02.07.2014
uwagi nieuwzględnione
w zakresie
północnej części miasta
Zagospodarowanie Sołacza wg Studium
w kontekście prezentacji przedstawionej
w dniu
11 czerwca i 10 lipca 2014 r.
Prezentacja 10.07.2014
uwagi nieuwzględnione
w zakresie
zachodniej części miasta
Prezentacja 04.06.2014
uwagi nieuwzględnione
komunikacja i infrastruktura
Prezentacja 11.06.2014
uwagi nieuwzględnione
w zakresie zieleni
Prezentacja 28.05.2014
Zmiany w Studium
 
Prezentacja 28.05.2014
Zmiany
komunikacja i infrastruktura
Prezentacja 17.06.2014
uwagi nieuwzględnione
w zakresie
Śródmieścia
Prezentacja 25.06.2014
uwagi nieuwzględnione
w zakresie
wschodniej części miasta
Projekt
Studium
załącznik 1
Rysunek
Projekt
Studium
załącznik 1
Uwarunkowania
Projekt
Studium
załącznik 3
Kierunki
Projekt
Studium
załącznik 4
Synteza
Lista nieuwzględnionych
uwag przez
Prezydenta
Lista
nieuwzględnionych
uwag
 
Tematycznie zestawienie uwag
nieuwzględnionych lub częściowo
nieuwzględnionych
z numerami porządkowymi
Wykaz uwag wraz z
rozstrzygnięciem
Prezydenta
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LXXII/1137/VI/2014
2014-09-23

2014-09-23
2014
obszar miasta Poznania w jego granicach administracyjnych