Dzisiaj jest: Czwartek, 02 kwietnia 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Df
Mpzp "Fort IX" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LXII/1139/VII/2018
2018-02-06
Rocznik 2018 poz. 1448
2018-02-13
2018-03-16
2018
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 18 lipca 2018 r. (Sygn. akt IV SA/Po 545/18) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej przepisy: § 13 pkt 8 w zakresie słów "wyłącznie dla pojazdów obsługi, pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, pieszych i rowerzystów" i § 15 pkt 3 lit. c) tiret trzecie w zakresie słów „i 3U”.