Dzisiaj jest: Poniedziałek, 06 kwietnia 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Ow
Mpzp obszaru położonego "w rejonie ul. Św.Wawrzyńca" w Poznaniu


Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LXXXVII/992/III/2002
2002-05-17
Nr 78, poz. 2038 z dnia
2002-06-06
2002-06-21
5,24
2002
Św. Wawrzyńca od południowego – wschodu, Polska od zachodu i tory kolejowe od północy.
Całość planu zmieniona została uchwałą Nr XX/257/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Świętego Wawrzyńca i Polskiej w Poznaniu