Dzisiaj jest: Poniedziałek, 13 lipca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Cs
Mpzp "Szkolna - Kozia - Wrocławska" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
XIX/243/VI/2011
2011-10-18
poz. 329
2012-01-16
2012-02-16
0,12
2011
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.