Dzisiaj jest: Poniedziałek, 06 lipca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Cm
Mpzp "Plac Kolegiacki - ulica Wodna" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
Nr VIII/63/2011
2011-03-22
Nr 119 poz. 1963
2011-05-04
2011-06-04
0,08
2011
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.