Dzisiaj jest: Poniedziałek, 06 lipca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Cd
Mpzp "U zbiegu ulic Szkolnej i Paderewskiego" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LXXX/1203/V/2010
2010-11-09
Nr 39 poz.740
2011-02-22
2011-03-22
0,04
2011
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
Plan wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LIII/942/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Paderewskiego - Szkolna" w Poznaniu.