Dzisiaj jest: Piątek, 03 kwietnia 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Od
Mpzp obszaru Jeżyce 3 w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LXXIII/857/III/2001
2001-11-20
Nr 162, poz.4483 z dnia
2001-12-12
2002-01-05
51,35
2001
Przelot, 5 Stycznia, Żwirki, Lotnicza, Tatrzańska, Sytkowska z wyłączeniem terenu ograniczonego ulicami: Startowa, Szałasa, Szybowcowa, Idzikowskiego oraz Hangarowa, Pilotów i 5 Stycznia.
Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 27 czerwca 2003 r.(sygn. II SA/Po 3073/02) stwierdził nieważność uchwały Nr LXXIII/857/III/2001 z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeżyce 3 w Poznaniu, w części obejmującej teren ograniczony ulicami Idzikowskiego, Sterową, Pilotów i projektowaną oznaczoną symbolami kD łączącą ulice Pilotów i Idzikowskiego.