Dzisiaj jest: Czwartek, 02 kwietnia 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Qe
Mpzp "Wschodni Klin Zieleni B"


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LIV/725/V/2009
2009-05-12
Nr 127 poz. 2099 z dnia
2009-06-30
2009-07-30
466,31
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: północna linia rozgraniczająca ulicy Borówki, granica miasta Poznania, północna linia rozgraniczająca ulicy Szczepankowo, zachodnia granica działki 5, ark 21, obr. Spławie, południowa i zachodnia granica dz. 9015/2, ark. 21, obr. Spławie, południowa granica dz. 7, ark. 6, obr. Spławie, południowa i zachodnia granica dz. 6/4, ark. 6, obr. Spławie, zachodnie granice działek: 5/15, 5/13, 5/11 ark. 6, obr. Spławie, zachodnia i północna granica dz. 3/5, ark. 6, obr. Spławie, zachodnia granica dz. 9013/3, ark. 6, obr. Spławie, południowa granica dz. 8/2, ark. 3, obr. Spławie, fragment południowej granicy dz. 8/3, ark. 3, obr. Spławie, przez działki 8/3 i 4/6, ark. 3, obr. Spławie, fragmebt południowej i zachodnia granicy dz. 13, ark. 3, obr. Spławie, fragment zachodniej granicy dz. 4/5, ark. 3, obr. Spławie, południowa granica dz. 12, ark. 3, obr. Spławie, zachodnia granica dz.: 11/1, ark. 3, obr. Spławie i 9011/2, ark. 21, obr. Kobylepole, południowa i zachodnia granica dz. 18, ark. 22, obr. Kobylepole, zachodnia i północa granica dz. 17/2, ark. 22, obr. Kobylepole, zachodnia i północna granica dz. 17/2, ark. 22, obr. Kobylepole, fragment zachodniej granicy dz. 9008/3, ark. 21, obr. Kobylepole, zachodnie granice: dz. 7, ark. 21, obr. Kobylepole, dz. 9008/2, ark. 21, obr. Kobylepole, fragment południowej granicy dz. 8 ark. 21, obr. Kobylepole, zachodnia granica dz. 9009/1, ark. 21, obr. Kobylepole.