Dzisiaj jest: Poniedziałek, 06 kwietnia 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Do
Mpzp "Terenów w rejonie ulic: Opolskiej, Stefana Okrzei oraz cieku Górczynka" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
XLV/585/V/2008
2008-11-18
Nr 241
2008-12-17
2009-01-16
21,57
2008
Planem obejmuje się obszar o powierzchni 21,57 ha, o następującym przebiegu granicy: fragment ul. Stefanii Sempołowskiej, fragment ul. Stefana Okrzei, zachodnia granica działki nr 102 ark. 32 obręb Dębiec, południowa granica działki nr 100/3 ark. 32 obręb Dębiec, fragment ul. Opolskiej, fragment ul. Wojciecha Korfantego, północna granica ogrodów działkowych POD Seneka, ciek Górczynka, fragment północnej granicy działki nr 12/26 ark. 33 obręb Dębiec.