Dzisiaj jest: Poniedziałek, 10 grudnia 2018 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Qv
XVII/191/VII/2015
2015-09-29
2015-11-19
2015-12-10
2018-12-14
2019-01-17
2018-12-18
2019-01-31
Tu
LXXII/756/IV/2005
2005-06-21
2005-08-04
2005-08-26
2005-09-15
2018-12-13
2019-01-18
2019-01-08
2019-02-01Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Sec
XVII/186/VI/2011
2011-08-30
2011-10-20
2011-11-16
2018-10-24
2018-12-06
2018-11-22
2018-12-20