Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Piątek, 18 stycznia 2019 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Oferta pracy nr:  MPU-OR/1000-2/18ds. projektowania infrastruktury technicznej nr 3
dodano dnia: 2018-05-10 08:15

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

poszukuje kandydata na stanowisko

 

ds. projektowania infrastruktury technicznej nr 3

 

Cel stanowiska:

 • sporządzanie koncepcji i ustaleń w zakresie infrastruktury technicznej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,
 • wykonywanie na potrzeby miasta analiz i opinii w zakresie sieci infrastruktury techniczej w szczególności wodnych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe I stopnia (inżynierskie) związane z projektowaniem sieci infrastruktury technicznej lub gospodarka przestrzenna,
 • umiejętność obsługi programów MS Office oraz programów graficznych w środowisku CAD lub GIS,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia/studia podyplomowe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • wysoki poziom kultury osobistej, sumienność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) o specjalności wodno-kanalizacyjnej, ze znajomością zagadnień elektroenergetycznych,
 • doświadczenie w projektowaniu infrastruktury technicznej – 2 lata,umiejętność
 • prezentowania projektów, wystąpień publicznych,
 • znajomość języków obcych: język angielski lub/i niemiecki,
 • nastawienie na rozwój zawodowy,
 • wiedza w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego

 


Oferty, zawierające życiorys, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie) oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, prosimy składać w kancelarii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  w terminie do 21.05.2018r.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).”

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca wymaga dużej mobilności, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Na podstawie dostarczonych ofert MPU wyznaczy kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej, o której powiadomi zainteresowanych.