Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Środa, 26 września 2018 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Oferta pracy nr:  MPU-OR/1000-11/17ds. projektowania urbanistycznego nr 22
dodano dnia: 2017-12-06 14:41

MPU-OR/1000-11/17

6144/17

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

poszukuje kandydata na stanowisko

 

ds. projektowania urbanistycznego nr 22

 

 

Cel stanowiska:

Uczestnictwo w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także ich zmian oraz innych opracowań planistycznych.

 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe na kierunku Architektura, Urbanistyka lub Gospodarka Przestrzenna,
  • biegła znajomość pakietu MS Office, programów GIS,
  • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

 

Wymagania dodatkowe:

  • studia podyplomowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
  • znajomość programów: Sketchup, AutoCAD, Corel, Photoshop,
  • doświadczenie w zakresie planowania przestrzennego lub architektury
  • średnia znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki;

 

Oferty, zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie) oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, prosimy składać w punkcie przyjmowania korespondencji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w terminie do 18.12.2017 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).”

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • praca wymaga dużej mobilności, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o
pracownikach samorządowych):

  • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Na podstawie dostarczonych ofert MPU wyznaczy kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej, o której powiadomi zainteresowanych.