Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Niedziela, 18 listopada 2018 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Oferty pracy

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w MPU

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk pracy ( zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych), przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych
(Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która :

 1. Jest obywatelem polskim ( osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)

 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 3. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
MPU-OR/1000-11/18 dodano dnia: 2018-11-07 12:38
 • ds. projektowania urbanistycznego nr 29
 • MPU-OR/1000-10/18 dodano dnia: 2018-11-07 12:26
  Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy
 • ds. projektowania urbanistycznego nr 28
 • MPU-OR/1000-9/18 dodano dnia: 2018-11-07 12:22
  Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy
 • ds. projektowania urbanistycznego nr 18