Dzisiaj jest: Poniedziałek, 06 lipca 2020 rok   |   imieniny:  
Konferencja 2013

PROGRAM KONFERENCJI i MATERIAŁY KONFERENCYJNE

10:00 otwarcie konferencji
10:30 - 12:00 Ład przestrzenny a budżet gminy – studium przypadków
Pan Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania
Pan Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice
Pan Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów
12:00 - 12:20 przerwa kawowa
12:20 - 15:00 Uwarunkowania prawne
Rola prawa miejscowego w planowaniu przestrzennym
– Pan Jerzy Stępień
Instrumenty prawne racjonalnej gospodarki przestrzenią w gminie
– Pan prof. Zygmunt Niewiadomski
Wywłaszczenie planistyczne i szkoda planistyczna
– Pan dr Mirosław Gdesz
Zagospodarowanie przestrzeni jako proces stosowania prawa
– Pan dr Igor Zachariasz

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów
15:00 - 15:45 lunch
15:45 - 17:30 Szacowanie kosztów rozwoju przestrzennego
Czynniki kształtujące wartości nieruchomości w kontekście dokumentów planistycznych
– Pani dr Barbara Hermann
Prognoza skutków finansowych, operat szacunkowy, opinia biegłego
– Pani Elżbieta Jakóbiec
Problemy praktyczne związane z wyceną nieruchomości
– Pan Wojciech Nurek i Pan Tomasz Kotrasiński
Postrzeganie gospodarki przestrzennej przez uczestników rynku
nieruchomości

– Pan Janusz Walczak

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów
17:30 zakończenie konferencji