Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Sobota, 10 kwietnia 2021 rok HomeMapa stronyKontakt
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Odwiedź nas na Facebooku!
Odwiedź nas na Facebooku!
Aktualności
MPZP He
dodano dnia: 2010-10-18 06:13

HeNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniuokreślony na załączniku graficznym

MPZP Rl
dodano dnia: 2010-10-14 06:27

RlNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Os. Lecha cz. A" w Poznaniuteren obejmuje obszar północno - wschodniej części Osiedla Lecha w rejonie skrzyżowania ulicy Piaśnickiej i Chartowo.

OPŁATY SKARBOWE
dodano dnia: 2010-09-15 10:10

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia br. rachunek opłaty skarbowej (w tym za wypisy i wyrysy z planów miejscowych i studium) został zmieniony na następujący:

Miasto Poznań Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku: ING Bank Śląski S.A.  20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

 

Informujemy również, że istnieje możliwość uiszczania opłaty skarbowej w gotówce w siedzibie MPU - pok. 31, IIIp.

 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) wypis i wyrys z planu miejscowego i studium podlega opłacie skarbowej w wysokości:

1) od wypisu:

 

    a) do 5 stron

 30 zł

    b) powyżej 5 stron

 50 zł

2) od wyrysu:

 

    a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub
        rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

 20 zł

    b) nie więcej niż

200 zł

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (dane i nr konta: Miasto Poznań Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845). Opłatę można również uiścić gotówką w siedzibie MPU, pok. 31, IIIp. W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia wysokości opłaty za wyrys (zależnej od jego wielkości), pobrana zostanie opłata minimalna, a ewentualna różnica będzie wymagana po ustaleniu wielkości docelowej wyrysu.

 

MPZP Gc
dodano dnia: 2010-09-09 09:22
ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO OPŁATY SKARBOWEJ
dodano dnia: 2010-09-06 10:40

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia br. rachunek opłaty skarbowej (w tym za wypisy i wyrysy z planów miejscowych i studium) został zmieniony na następujący:

Miasto Poznań Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku: ING Bank Śląski S.A.  20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

 

Informujemy również, że istnieje możliwość uiszczania opłaty skarbowej w gotówce w siedzibie MPU - pok. 31, IIIp.