Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Wtorek, 23 lipca 2019 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Aktualności
Konsultacje społeczne - 10.09.2012
dodano dnia: 2012-08-30 12:12

I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Osiedle Czecha” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, dotyczyć będzie omówienia uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dot. ww. obszaru. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 10 września 2012r. o godz. 17.00 w XVII LO w ZSO nr 4 na os. Czecha 59 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.


Konsultacje społeczne - 4.09.2012
dodano dnia: 2012-08-30 12:08

II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Archiwum Państwowe” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców, odbędzie się we wtorek, 4 września 2012r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Sali Białej.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.


MPZP Cy
dodano dnia: 2012-08-30 07:56

CyNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
"Rejon ulic Dominikańka - Szewska" w Poznaniugranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu
dodano dnia: 2012-08-29 14:11
    

 

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwał:

Nr XVII/189/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ławica 3" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 302 poz. 4844 z dnia 8 listopada 2011 r.,

Nr XVII/191/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód C w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 297 poz. 4792 z dnia 4 listopada 2011 r.,

Nr XVII/183/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Północno - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu część C - Krzyżowniki Północ, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 291 poz. 4714 z dnia 31 października 2011 r.,

Nr XVII/190/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sypniewo" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 302 poz. 4845 z dnia 8 listopada 2011 r.,

Nr XVIII/216/VI/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzynarodowych Targów Poznańskich" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 299 poz. 4836 z dnia 7 listopada 2011 r.,

Nr XIX/241/VI/2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopanina - Rudnicze B" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 328 z dnia 16 stycznia 2012 r.,

Nr XIX/242/VI/2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gniewskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 372 z dnia 16 stycznia 2012 r.,

Nr XIX/240/VI/2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „OTOCZENIE JEZIORA RUSAŁKA" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 1502 z dnia 23 marca 2012 r.,

Nr XIX/243/VI/2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna - Kozia - Wrocławska" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 329 z dnia 16 stycznia 2012 r.,

Nr XX/258/VI/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 372 poz. 6736 z dnia 30 grudnia 2011 r.,

Nr XX/257/VI/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Świętego Wawrzyńca i Polskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 372 poz. 6735 z dnia 30 grudnia 2011 r.,

Nr XXII/275/VI/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul.: abpa W. Dymka i Szwajcarskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 330 z dnia 16 stycznia 2012 r.,

Nr XXIV/113/VI/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Spławie - rejon ulicy Glebowej" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 1373 z dnia 14 marca 2012 r.,

Nr XXVII/352/VI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Starołęckiej obok strumienia Czapnica w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 3148 z dnia 13 lipca 2012 r.,

Nr XXVIII/380/VI/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Michałowo - Bobrownicka" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 2531 z dnia 11 czerwca 2012 r.,

Nr XXX/414/VI/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część B" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 2528 z dnia 8 czerwca 2012 r.,

Nr XXX/415/VI/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopanina Rudnicze A" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 2447 z dnia 1 czerwca 2012 r.,

Nr XXX/412/VI/2012 z dnia 17 kwietnia 2012  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Rusa" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 2436 z dnia 1 czerwca 2012 r.,

Nr XXX/416/VI/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko - Radojewo - Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 2598 z dnia 13 czerwca 2012 r.,

Nr XXX/413/VI/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Os. Lecha cz. A" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 2437 z dnia 1 czerwca 2012 r.,

Nr XXXI/446/VI/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ „POŁUDNIOWO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - obszar B, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 2827 z dnia 25 czerwca 2012 r.,

Nr XXXV/509/VI/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rezerwat Żurawiniec" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012 poz. 3542 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

     

Z treścią planów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 8:00 do 15:00.
MPZP Wr
dodano dnia: 2012-08-28 07:18

WrNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
mpzp w rejonie ulic Macieja Rataja i Związku Walki Zbrojnej w Poznaniugranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym

MPZP Hgb
dodano dnia: 2012-08-20 08:49

HgbNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Dolina Głuszynki - część B" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Fb
dodano dnia: 2012-08-16 08:44

FbNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu.Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Fu
dodano dnia: 2012-08-16 08:31

FuNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
dla obszaru pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Cr
dodano dnia: 2012-08-13 07:23

CrNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Plac Wielkopolski" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu okreśłone są na załączniku graficznym.

MPZP Qj
dodano dnia: 2012-08-09 08:42

QjNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.