Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Piątek, 18 stycznia 2019 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
MKUA

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną powołuje Prezydent Miasta Poznania. Prezydenta ustala w drodze regulaminu jej organizację i tryb działania. W założeniu ustawy organy tego typu składają się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. MKUA jest ciałem doradczym dla Prezydenta opiniującym w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego stanowiących przedmiot decyzji władz samorządowych.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Poznaniu działa na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 56/2015/P z dnia 2 lutego 2015 roku. W paragrafie 2 tego zarządzenia jest określony cel powołania MKUA, którym jest wydawanie opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pełni również rolę organu doradczego w innych sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta Poznania.

Zgodnie z paragrafem 5 tego zarządzenia Prezydent powierza zadania związane z działaniem MKUA Dyrektorowi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. W zarządzeniu tym określono także skład Komisji. 

Skład osobowy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

  1. Przewodniczący: mgr Jeremi Pudliszak
  2. Wiceprzewodniczący: mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski
  3. Członek Komisji: Prof. dr hab. Janina Borysiak
  4. Członek Komisji: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
  5. Członek Komisji: dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko
  6. Członek Komisji: dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak
  7. Członek Komisji: dr inż. Jeremi Rychlewski
  8. Członek Komisji: mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk 
  9. Członek Komisji: mgr inż. arch. Jakub Głaz