Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Sobota, 10 kwietnia 2021 rok HomeMapa stronyKontakt
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Odwiedź nas na Facebooku!
Odwiedź nas na Facebooku!
MKUA

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną powołuje Prezydent Miasta Poznania. Prezydenta ustala w drodze regulaminu jej organizację i tryb działania. W założeniu ustawy organy tego typu składają się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. MKUA jest ciałem doradczym dla Prezydenta opiniującym w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego stanowiących przedmiot decyzji władz samorządowych.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Poznaniu działa na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 793/2020/P z dnia 27 października 2020r. W paragrafie 2 tego zarządzenia jest określony cel powołania MKUA, którym jest wydawanie opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pełni również rolę organu doradczego w innych sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta Poznania.

Zgodnie z paragrafem 5 tego zarządzenia Prezydent powierza zadania związane z działaniem MKUA Dyrektorowi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. W zarządzeniu tym określono także skład Komisji. 

Skład osobowy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

 1. Przewodniczący: Bartosz Małecki
 2. Wiceprzewodniczący: Marek Czuryło
 3. Członek Komisji Janina Borysiak
 4. Członek Komisji Krzysztof Frąckiowiak
 5. Członek Komisji Wojciech Krawczuk
 6. Członek Komisji Jowita Maćkowiak
 7. Członek Komisji Piotr Marciniak
 8. Członek Komisji Krzysztof Pyszny
 9. Członek Komisji Jeremi Rychlewski
 10. Członek Komisji Miłosz Sura
 11. Członek Komisji Jakub Głaz