Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Sobota, 10 kwietnia 2021 rok HomeMapa stronyKontakt
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Odwiedź nas na Facebooku!
Odwiedź nas na Facebooku!
Deklaracja Dostępności

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie ma również zastosowanie do strony BIP Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Data publikacja strony internetowej: 2006-06-16
Data ostatniej istotnej modyfikacji: 2019-03-19

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część strony nie jest dostępna w zakresie stylów HTML i CSS;
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej części artykułów;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych lub niedosłyszących.
Wyłączenie:
 • mapy są wyłączone z obowiązku dostępności;
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Olędzki, loledzki@poznan.mpu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 639 64 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna:

 1. Budynek: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul. Za Bramką 1 (siedziba Miejskiej Pracowni Urbanistycznej znajduje się na trzecim piętrze).
 2. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Za Bramką.
 3. Wejście do budynku bez żadnych ograniczeń, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 4. W budynku znajduje się winda dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 5. Siedziba Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest dostępna dla osób niepełnosprawnych (parter oraz trzecie piętro).
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się zarówno na parterze jak i na trzecim piętrze.
 7. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń Pracowni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie wszędzie znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 10. W budynku znajduje się parking (dostęp do ul. Wszystkich Świętych), na którym wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.