Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Poniedziałek, 23 lipca 2018 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową (iod@poznan.mpu.pl) lub pisemnie (Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.
  4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
  5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień.
  7. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
Polityka cookies

Pliki „cookies" (ciasteczka)

To niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika na jego twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.


Jakie pliki cookies wykorzystuje serwis www.mpu.pl?


  • PHPSESSID - sesyjny plik cookie utworzony na czas trwania sesji przeglądarki. Przechowujemy w nim anonimowy identyfikator sesji niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu strony.

  • cookieAkceptacja - plik cookies, w którym zapisana jest informacja o akceptacji iż serwis korzysta z plików typu cookies. Jeśli wyrazimy zgodę plik cookies zostanie utworzony i monit o akceptacji nie będzie ponownie wyświetlany.

Czy pliki „cookies" zawierają dane osobowe?

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych odwiedzających nas internautów.


Usuwanie plików „cookies"

Większość przeglądarek stron WWW posiada własne ustawienia konfiguracyjne kontrolujące pracę z plikami cookies. Możemy zarówno usunąć dotychczas zgromadzone pliki cookies jak i uniemożliwić ich zapisywanie. Poniżej lista linków do konfiguracji najbardziej popularnych przeglądarek.